توضیحات محصول

در بین کلیه عملیات واحدهای صنعتی در مهندسی شیمی، شاید عملیات مربوط به خشک کردن مواد، بیشترین کاربرد را داشته باشد. به این جهت، مکانیسم خشک کردن و طراحی دستگاه های مربوطه در مقیاس صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اکثر عملیات مربوط به تولید مواد، مخصوصا در صنایع شیمیایی، یک یا چند مرحله عملیات خشک کردن در یکی از اشکال متنوع آن وجود دارد. عملیات خشک کردن بر حسب موادی که باید خشک شوند، ممکن است از چند ثانیه تا چندین روز به طول انجامد.

دیدگاه‌ها(1 رای)5.00

شما باید برای ارسال یک بررسی وارد شوید.