توضیحات محصول

rowth factors insurance marketing commodity suppliers

بیان مسأله
بیمه مسئولیت بخشی از سیستم بیمه رایج مربوط به خطرات سرمایه گذاری است اشخاص وموسسات اغلب با خطرات متداولی مواجه می گردند. لذا به منظور دسترسی به شرایط مناسب نیاز به اختصاص دادن سرمایه های مناسبی (به منظور کمک به خود) دارند.این بیمه در این شرایط فوق العاده موثر واقع می گردد وجلوی هزینه های متحمل شده را نیز میگیرد .سیستم مدرن بر اصول ویژه ای تکیه دارد که ارائه دهنده حمایت های موثر در برابر خطرات احتمالی بوده ودر ارتباط مستقیم با بررسی یک حق بیمه است. بیمه مسئولیت به منظور ارائه حمایت ویژه در برابر ادعای خسارت شخص ثالث برنامه ریزی شده است واز مزایای منحصر به فردی برخوردار می باشد (به ویژه برای کسانی که از وجود خسارت ناگهانی رنج می برند)قرارداد حاصل از چنین بیمه هایی کاملا حساب شده واستاندارد می باشد از این رو تحت شرایط مشخصی مورد استفاده قرار می گیرند تدابیر اتخاذ شده برای بیمه مسئولیت با مجموعه ای از پارامترهای تاثیر گذار همراه هستند زمانی که یک ادعای خسارت ارائه میگردد شرکت های بیمه حقوقی را برای حمایت از چنین ادعاهایی در نظر می گیرند هزینه های حقوقی این گونه حمایت ها اغلب در ارتباط با هیچ محدودیتی نیست لذا این بیمه فوق العاده سودمندمیباشد وبه منظور تامین میزان خسارت موجود طراحی شده است.دربسیاری از کشورها بیمه مسئولیت فرم اجباری بیمه به ویژه برای کسانی است که در حین بروز مشکل ادعای خسارت مینمایند(یا از سوی شخص ثالث تحت پیگرد قانونی قرار گرفته  می شوند) مناسب ترین طبقه بندی آن مربوط به تدابیر الزامی است که رانندگان وسایط نقلیه سنگین را تحت پوشش بیمه قرار می دهند وخدمات ویژه ای را برای آنها در نظر می گیرد علاوه بر این از سوی دولت نیز تحت حمایت قرار گرفته میشود واز سوی مقاطعه کارانی که اقدام به استخدام گروه ها وایجاد شغل می نمایند نیز مورد استفاده قرار می گیرند این بیمه ها براساس قوانین خاصی طراحی شده اند و به صورت سنجیده در فعالیت ها به کار گرفته می شوند وریسک حاصل از صدمات وخسارات را نیز به حداقل می رسانند از این رو تدابیر عمومی برای افراد وسلامت آنها در نظر گرفته می شود جهت عقد چنین قراردادهایی از الگوهای مناسب واستاندارد استفاده می کنند این بیمه ها امکان ارائه غرامت از سوی شرکت(تحت شرایط خاص)میسر می سازد علاوه بر این طیف گسترده ای از خطراتی را که مردم را تهدید میکند را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد تدابیر اتخاذ شده در این حوزه ها به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. لذا گاهی اوقات با افزایش مبالغ احتمالی وشکایت هایی از سوی وکلا همراه است متاسفانه در کشورما بیمه مسئولیت چندان شناخته شده نیست وبا توجه گسترش حجم مبادلات اقتصادی لازم است تلاش های جدی در جهت بازاریابی ورشد بیمه صورت گیرد تا اکارفرمایان اعم از تولید کنندگان کالا وصاحبان مشاغل با استفاده از بیمه مسئولیت از حداقل امنیت اقتصادی برخوردار باشند در این تحقیق مادر صدد شناسایی عوامل موثر بررشد بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا هستیم.واز آنجائیکه بیمه مسولیت دارای ابعاد مختلفی است ما جهت سهولت در بررسی وشناسایی متغیرها صرفا بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا را بررسی می کنیم ومجموعه متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی  وفرهنگی موثر بر آنرا مورد مطالعه قرار می دهیم.

اهداف مشخص
هدف این پژوهش بازار یابی و بررسی رشدو توسعه ی بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا می باشد در واقع در این تحقیق سعی می کنیم عواملی که موجب رشدو شکوفایی بیمه مسئولیت در حوزه ی انواع کالا ها را شناسایی و مورد بررسی قرار دهیم.هدف کاربردی ما شناسایی عوامل شتاب دهنده ی رشد صنعت بیمه در کشور می باشد.

فرضیه‏ های تحقیق
۱-بین آگاه سازی تولیدکنندگان ورشد بیمه مسئولیت تولیدکنندگان رابطه وجود دارد.
۲-بین بازاریابی صحیح وعلمی بیمه ورشد بیمه مسئولیت تولیدکنندگان رابطه وجود دارد.
۳-بین شفاف سازی قوانین ورشد بیمه مسئولیت تولیدکنندگان رابطه وجود دارد.

فهرست مطالب
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
اهداف مشخص تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه‏های تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد
منابع

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید