توضیحات محصول

مقدمه :
در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعی – مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، و در نتیجه وضع قوانین حمایتی آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاهبرداری، تدلیس، و تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکه با وضع قوانین آمره و انتظامی از مصرف کنندگان بعنوان طرف های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک، و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان، و مراکز خدماتی، حمایت می کنند.(ابراهیمی نصرالله۱۳۸۸)
این نظام های حقوقی جبران خسارات ناشی از استفاده از کالای معیوب مبتنی بر مسئولیت مدنی را نیز (علاوه بر مسئولیت های قراردادی فیمابین) به عنوان یک اصل پذیرفته اند یعنی آنکه به محض یافتن رابطه سببیت در ایجاد مسئولیت مدنی، رابطه نسبی بودن قراردادها را مورد لحاظ و عمل قرار نمی دهند، بنابراین مصرف کننده یا استفاده کننده ای که بطور مستقیم با تولید کننده رابطه قراردادی ایجاد نکرده است، می تواند جبران خسارات وارده از کالای معیوب را مطالبه کند.نظام های حقوقی ،جبران خسارات وارده بر مصرف کننده را بر اساس اصل مسئولیت مطلق پذیرفته اند. بر اساس اصل مزبور، مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان، تقصیر یا سهل انگاری آنان را اثبات کنند. مصرف کننده (خواهان) بدون نیاز به اثبات بی احتیاطی یا سهل انگاری بایستی اثبات کند که در زمانی که کالا از کارخانه تولید شده است عیب در آن وجود داشته و خسارات وارده بر وی ناشی از عیب مزبور باشد.
البته نظر به اینکه موضوع حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت کالای تولیدی بیشتر از آنکه به تفاوت در نظام های حقوقی مربوط باشد، به ساختارها و رویکردهای قضایی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر می گردد، و لذا سهولت دسترسی به محکمه برای مصرف کنندگان و اهتمام حکومت ها به حل و فصل سریع مرافعات قضایی در این خصوص از یک طرف، و از طرف دیگر نگاهی که حکومت ها به کالا، مصرف کننده و تولید کننده دارد، در حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت کالای تولیدی موثر می باشد. تفاوت هایی بسیاری فیمابین نظام حقوقی امریکا در مقایسه با نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و بریتانیا مشاهده می شود.

به همراه فایل پروپوزال جهت تصویب موضوع پایان نامه

سابقه پژوهش :
بیمه مسئولیت بخشی از سیستم رایج مربوط به خطرات سرمایه گذاری است. بطور کلی اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد.اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.
در حال حاضر بیمه های مسئولیت با توسعه فعالیت بخش طرح های مخصوص ، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است و با پرداخت خسارتهای مختلف به اشخاص زیاندیده در بیشتر فعالیتهای اقتصادی ، قراردادی ، حرفه ای و سایر بخشهایی که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند در انواع رشته های مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با یکدیگر نیز گردیده است .حسن و برتری بیمه های مسئولیت بیمه ارائه شیوه های سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام کارشناسیهای فنی مربوطه می باشد. در واقع مبنای بیمه مسئولیت مباحث حقوقی است که در قوانین کشورها از جمله کشور ما آمده ومبنای آن مسئولیت کارفرمایان وصاحبان مشاغل در مقابل سایر افرادی که به نوعی در زمینه شغلی با آنها در ارتباط هستند و یا بیمه مسئولیت کالاهایی که در فرایند تولید وتوزیع قرار دارند

انواع مسئولیت :
مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد:
عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می شود و مسئولیت خارج از قرارداد، عبارتست از این که قرارداد شخصی وجود ندارد در این مورد یک طرف به علت فعل یا ترک فعل به عمد یا به خطاء ضرر و زیانی به دیگری می زند. لازمه عدم انجام تعهد در قرارداد طلب خسارت از ناحیه خسارت دیده است و متعهد مسئولیت قراردادی دارد. و عنوان خسارت مذکور نیز عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است. در مسئولیت خارج از قرارداد شخص از متعهدهای عمومی و قانونی سرپیچی کرده است و ضرری زده است.

مسئولیت اخلاقی و حقوقی :
مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده و تنها ضمانت اجرای درونی و وجدانی دارد فقط وجهه مسئولیت در برابر خدا یا خود انسان یا وجدان اوست و ضمانت اجرای حقوقی ندارد.[مثلاً کسی که شاهد غرق شدن شناگری است با وجود تمکن از کمک کمک نمی کند در این جا فقط وجدانش شرمسار است و مسئولیت قانونی ندارد در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت اخلاقی مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون احصا شده و ضمانت اجرای قانونی کیفری و مدنی دارد در کیفری و مدنی وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و می شود از دادگاه مطالبه کرد.

بیمه مسعولیت
فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول :
۱-کلیات
۱-۱-سابقه پژوهش
۱-۱-۱-انواع مسئولیت
۱-۱-۱-۱-مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد
۱-۱-۱-۲- مسئولیت اخلاقی و حقوقی
۱-۱-۱-۳- مسئولیت کیفری و مدنی
۱-۱-۱-۴- مسئولیت انتظامی یا حرفه ای
۱-۱-۲-رشد بیمه و موانع آن
۱-۱-۳-دلایل عدم رشد بیمه های مسئولیت در کشور
۱-۱-۴- عدم رشد بیمه مسئولیت به دلیل نرخ شکنی و نبود آگاهی بیمه‌گذار
۱-۲-بیان مساله
۱-۳-سوالهای تحقیق
۱-۴-فرضیه‏های تحقیق
۱-۵-اهداف تحقیق
۱-۶-تعریف مفاهیم
۱-۷-روش پژوهش
۱-۸-جامعه آماری
۱-۹-روش تجزیه وتحلیل
۱-۱۰-مدل نظری

۲-فصل دوم
۲-۱-مقدمه
۲-۲-۱- همگرایی بیمه و بازار سرمایه
۲-۲-۲- توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه
۲-۲-۳- توسعه نیافتگى بیمه در ایران
۲-۲-۴- عدم رشد صنعت بیمه
۲-۲-۵- خدمات بیمه¬ای به عنوان ضروریات اصلی
۲-۲-۶- استراتژی فروش خدمات بیمه، مبتنی بر بازاریابی ارتباطی
بازاریابی هجومی
بازاریابی کیفیت فراگیر
۲-۴- بیمه های مسئولیت
۲-۴-۱- بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان
۲-۴-۲- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (ساختمانی مسکونی، راه سازی، پل سازی و …..)
۲-۴-۳- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی:
۲-۴-۴- بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
۲-۴-۵- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
۲-۴-۶- بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان
۲-۴-۷- بیمه مسئولیت جامع (CGL)
۲-۴-۸- بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی
۲-۴-۹- بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیک ها و درمانگاه ها
۲-۵- نقش بیمه مسئولیت محصول در اقتصاد ایران
۲-۶- مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
۲-۶-۱- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
۲-۶-۲- مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
۲-۷- انواع فعالیت های نوین بیمه های در صنعت بیمه جهان
۲-۷-۱- نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسئولیت
۲-۷-۲- فقر فرهنگ بیمه در کشور
۲-۷-۳- ارتباط نزدیک مدیران به بودجه‌های دولتی و عدم تمایل آنان به پذیرش ریسک
۲-۷-۴- خلاء و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای
۲-۷-۵- عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی
۲-۷-۶- فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای
۲-۷-۸- عدم عرضه بیش از ۷۰ رشته بیمه‌ای از سوی بیمه گران کشور
۲-۸- جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران
۲-۸-۱- خسارات معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی
۲-۸-۲- خسارات مالی ناشی از صدمات جانی
۲-۸-۳- هزینه های درمان
۲-۸-۴- خسارت از کار افتادگی دائم و موقت
۲-۹- مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان
۲-۹-۱- بخش اول- نظام حقوقی امریکا
الف- عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا
ب- مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا
ج- مسئولیت غیرقراردادی (مسئولیت مدنی)
د-مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری
س- مسئولیت مطلق تولید کننده کالا
۲-۹-۲- بخش دوم- اتحادیه اروپا
الف- دستورالعمل اروپایی ۸۵/۳۷۴/EEC
ب- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی
ج- دستورالعمل ایمنی کالا و دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی
د- دستورالعمل اروپایی ایمنی ماشین آلات
۲-۹-۳- بخش سوم- نظام حقوقی بریتانیا
الف- حاکمیت قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد
ب- مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه (تقنینی) به جای رویه های قضایی
ج- تکلیف بریتانیا به رعایت دستورالعمل اتحادیه اروپا
د- قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا
۲-۱۰- مسوولیت کیفری عیب کالاها در ایران
۲-۱۰-۱- ارکان تحقق مسؤولیت کیفری سازندگان محصولات صنعتی
گفتاراول: ضرر
الف-انواع ضرر و تأثیر هر یک بر مسؤولیت کیفری
ب-اوصاف ضرر موجب مسؤولیت
۲-۱۰-۲- محصول صنعتی
الف – محصول صنعتی
ب- ملاک ارتباط سازنده با محصول صنعتی
ج – اسباب عینی ضررهای ناشی از کالای صنعتی
۲-۱۰-۳- گفتار سوم: انتساب ضرر به سازنده
الف-تسبیب
ب- نقش عوامل خارج از کالا در بروز ضرر
ج-مسؤولیت کیفری سایر اشخاص مرتبط با محصول صنعتی
۲-۱۰-۴- مشکلات جذب مشتری بیمه
۲-۱۰-۵ بازار بیمه
۲-۱۱- نتیجه گیری
۳-منابع

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید