توضیحات محصول

چکیده :
از سالیان دور همواره دستگاه‌های حکومتی بخشی از مخارج خود را از طریق باج و خراج تأمین می‌کردند. امروزه باج و خراج جای خود را به مالیات داده و وصول آن نیز ضابطه مند شده است. این ضوابط و قوانین ملاک‌های مشخصی برای محاسبه مبلغ مالیات دارند که اصلی‌ترین آنها مالی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. این تحقیق ابتدا قصد دارد که روند حرکتی مالیات و قوانین را تحلیل کند که آیا این روند به سرانجامی قابل قبول هدایت می‌شود که میزان اثر بخشی قوانین در مقایسه با مبلغ وصولی مالیات هر ساله دولت می‌توان به آن رسید سپس این تحقیق در گام دوم بر آن است که میزان تأثیر‌گذاری داده‌های مالی شرکت‌ها را بر میزان پرداختی مالیات آنها مورد بررسی قرار دهد.حال در صورت اثرگذاری قوانین می‌بایست قبل و بعد تصویب قانون خاص تغییری مثبت در شرایط وصول مالیات و وابستگی بیشتر داده‌های مالی به رقم مالیات پرداختی ایجاد گردد. همچنین با توجه به آزمون‌های آماری در پایان این تحقیق به این نتیجه می‌رسیم که روند وصول مالیات در سالهای گذشته روندی رو به رشد بوده است و قوانین نیز اکثراً به این امر کمک نموده‌اند

همراه با پاورپوینت جهت ارائه سمینار

مقدمه :
در بازار پر تلاطم مالی جهان در عصر حاضر هر عامل کوچکی میتواند در جذب یا دفع سرمایه تاثیر‌گذار باشد.هرکدام ازین عوامل در شرایط مختلف میتوانند با قدرت بیشتر یا کمتر بر روی حجم سرمایه‌گذاری تاثیر‌گذار باشند. عبارت بسیار مشهور ” سرمایه ترسو است ” مصداق تاثیر‌‌پذیری غیر قابل انکار سرمایه از عوامل بسیار وسیع محیط پیرامون است. محیط پیرامون یک سرمایه گذاری شامل شرایط اقتصادی،سیاست های مالی و پولی دولت ،تعرفه های گمرکی و… . البته سیاست های مالیاتی دولت است که موضوع اصلی این تحقیق همین رویداد است .علت اصلی این انتخاب/ف لین است که بحث مالیات حداقل در کشورهای درحال توسعه هنوز به درستی آسیب شناسی نشده و به عنوان یک اصل مهم در نظام اقتصادی هر کشور قلمداد نمیگردد.

بیان مساله :
مالیات به یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای استفاده از امکانات و منابع پرداخت میکنند .این مفهوم به معنای تامین مالی بخش یا کل هزینههای دولت توسط مردم است در قبال خدماتی که به خود ساکنان یک کشور ارائه میگردد.
طبیعی است که دولت ها به دلایل مختلفی از جمله جبران کمبود بودجه ،تامین هزینه های دولت،اجرای طرح های نیمه تمام و…خواهان دریافت تمام و کمال مالیات باشند و در طرف دیگر مالیات دهندگان به دلایلی از جمله ثروت دوستی تمایل به پرداخت کمتر مالیات دارند.بررسی این تناقض و کشمکش علت نگارش این پایان نامه است. بعد از جنگ جهانی دوم، سیاستمداران بر آن شدند که در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی، تلاشهایی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار، ابزار مالی است، که در صورت استفاده بهینه از آن در مناسبتهای اقتصادی میتوان جایگاه مطمئن و مستحکمیرا پایه ریزی کرد. از مهمترین ابزارهای مالی میتوان به مالیات و ضرایب مالیاتی به منظور کنترل بازار اشاره کرد. ضرائب مالیاتی به علت شرایطی که در اقتصاد ایجاد میکنند و نقش مهمی که در توضیع ثروت بسیار حائز اهمیت اند و نحوه گزارشگری فعالیتهای اقتصادی بواسطه جهت گیری های خود در شکل و محتوا میتواند به صورت بالقوه باعث روشنگری و یا گمراهی استفاده‌کنندگان شود.

شکل ارائه گزارشات توسط استانداردهای حسابداری و قوانین کشوری تعیین شده تا از تنوع در نحوه گزارش کاسته و به استفاده‌کنندگان از جمله دولت و سرمایه داران کمک شود تا راحت‌تر به اطلاعات و ارقام مطلوب خود دست یابند. کشورهای مختلف برای به روز نگه داشتن سیستم مالیاتی خود همواره فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را به طور مستمر ادامه میدهند تا از فرارهای احتمالی مالیاتی جلوگیری کنند و با این کار از قافله علم روز در این زمینه دور نمانند. در ایران و با توجه به پویا بودن نظام مالیاتی کشور در سالهای اخیر که از نتایج آن میتوان به تغییرات زیاد قوانین و مقررات مالیاتی کشور اشاره کرد، میبایست به نتایج این تغییرات نیز توجه کرد. این پایان نامه از یک سو با بررسی قوانین و مقررات و آیین نامه ‌های تصویب و اجرا شده و تغییرات حاصل شده در تعیین و وصول مالیات از سوی دیگر است.این تحقیق از سالها پیش انجام گرفته است آن است که اثبات کند خلاف انچه دولت در ایت آیا صرفا تغییر قوانین و مقررات نمیتواند به وصول بیشتر مالیات کمک کند . اثبات این ادعا با مقایسه کمی ارقام وصولی مالیات در سالهای مختلف و پس از تصویب و اجرای قوانین مالیاتی جدید قابل اثبات خواهد بود.بررسیها تحلیلی و آماری نشان خواهد داد با فرض ثبات عواملی مانند تحریم خارجی ویا فرار سرمایه از کشور آیا تغییرات قوانین حاکم بر مالیات میتواند گره موجود در مالیات که همان فرار مالیاتی است را باز کند یا خیر.

بررسی روند اصلاح قوانین و تاثیر آن در پرداخت ( وصول مالیات ):
انچه در این تحقیق نوشته شده تحت عنوان موارد زیر قابل طبقه بندی است:
• صحبتهایی پیرامون فرار مالیاتی
• بررسی فرار مالیاتی ( معرفی حسابداری و شفافیت فعالیتهای مالی به عنوان یکی از علل آن)
• نحوه برخورد با فرار مالیاتی
• بایدها و نبایدها در حسابداری مالیاتی
• همچنین چگونگی اعتمادسازی از طریق اطلاعات حسابداری برای پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان مالیات.

فرار مالیاتی میتواند علل مختلفی داشته باشد:
فرار مالیاتی یکی از بزرگترین چالش های پیش روی قوانین مالیاتی است. این چالش زمانی که عدم تقارن میان استانداردها و قوانین مالیاتی و عدم رعایت اصل تطابق حسابداری در شرکتها نام برد که اختصار در متن تحقیق به آنها اشاره خواهد شد.
اما موضوع جانبی که در کنار سوال اصلی این تحقیق طرح میشود همان نقش حسابداری و البته خود حسابداران است. میتوان گفت که مالیات دهندگان اصلی ( صاحبان صنایع و شرکتها) همسو کردن منافع خود با حسابدارانشان را یکی از راههای فرار مالیات و یا در شکل خوشبینانه استفاده از ترفندهای مالیاتی میدانند. در اینجاست که میتوان نقش حسابداری را در همه ابعاد مالیات و مالیات ستانی هویدا کرد. این مقاله به نقش حسابداری و قوانین و استانداردهایش در پرداخت مالیاتی مالیات دهندگان و همچنین عملکرد دولت را در تسهیل وصول مالیات مورد بررسی قرار میدهد.

جامعه آماری و نمونه:
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادر تهران می‌باشد که در طی سال‌های مورد بررسی، صورت مالی تلفیقی را بر اساس استاندارد حسابداری تهیه نموده‌اند. در مجموع ۳۴ شرکت (۲۰۴ عدد صورت مالی) در طی سالهای مورد بررسی صورت مالی تلفیقی تهیه نموده‌اند که بدلیل وجود برخی شرایط، معیار‌های زیر جهت شناسایی جامعه نمونه ملاک قرار گرفت.
۱) پایان سال مالی شرکت‌ها به تاریخ پایان سال شمسی باشد.
۲) در طول سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ صورت مالی حسابرسی شده تهیه نموده باشند.
۳) سهام شرکت‌ها در ۲۱ روز پس از تاریخ گزارش حسابرسی مورد معامله قرارگرفته باشد یا بین تاریخ گزارش حسابرسی و آخرین قیمت مبادله سهام اختلاف زیادی وجود نداشته باشد.
با توجه به این شرایط تعداد ۳۶ شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.

وصول مالیات
فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله اصلی پایان نامه
۱-۳ بررسی روند اصلاح قوانین و تاثیر آن در پرداخت ( وصول مالیات )
۴-۱ نقش حسابرسی مالیاتی در ارتقای تکمین پرداخت مالیات
۵-۱ فرضیههای اصلی تحقیق
۱-۵-۱فرضیه اول
۱-۵-۲ فرضیه دوم
۶-۱ تعاریف
۱-۶-۱سرمایه‌گذاری
۱-۶-۲ بر اساس موضوع سرمایه‌گذاری
۱-۶-۳ بر اساس زمان یا مدت سرمایه‌گذاری
۱-۶-۴ سرمایه گذاری بدون ریسک
۱-۷ مالیات
۱-۷-۱ تاریخچه مالیات

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ مالیات در ایران
۲-۲-۱ طبقه بندی مالیات در ایران
۲-۳ نقش مالیات در اقتصاد
۲-۴ نقش مالیات در اقتصاد اسلامی
۲-۵ جایگاه حسابداری در قانون مالیاتهای مستقیم
۲-۶ بوروکراسی پیچیده در نظام مالیاتی
۲-۷ فرار مالیاتی تنگنای پیش روی توسعه عدالت اجتماعی
۲-۸ نقش مالیات در اقتصاد ایران
۲-۹ سیاستهای مالی تحت تأثیر درآمدهای نفتی
۲-۱۰ اهمیت مالیات
۲-۱۱ قانون مالیات پس از انقلاب
۲-۱۲ عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور در سالهای ۵۷ تا ۶۶
۲-۱۳ عملکرد درآمدهای مالیاتی در سالهای۶۷ تا ۸۰
۲-۱۴ عملکرد درآمدهای مالیاتی در سالهای ۸۰ تا ۸۳
۲-۱۵ مالیات و برنامههای توسعه‌ای در ایران
۲-۱۶ سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴
۲-۱۷ اصلاحات ساختاری پس از انقلاب
۲-۱۸ مالیات جایگزین نفت
۲-۱۹ تعریف قوانین مالیاتی
۲-۲۰ محاسبه مالیات
۲-۲۱ آیا فرهنگ مالیاتی یک مساله است؟
۲-۲۲ عوامل موثر در فرار مالیاتی که مؤدیان و کادر مالیاتی بر آن اتفاق نظر دارند؛
۲-۲۲-۱ عدم ترویج کارآمد فرهنگ مالیاتی در جامعه
۲-۲۲-۲ ضعف، تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با مالیات
۲-۲۲-۳ بوروکراسی ادارای و ساختار ناکارآمد مالیات
۲-۲۲-۴ ناکارآمد بودن نظام و مکانیزم تشویق و تنبیه مالیات
۲-۲۲-۵ عدم موفقیت در شناسایی کامل مؤدیان مالیاتی پایههای مختلف مالیاتی
۲-۲۲-۶ عدم وجود و یا ضعف نظارت و پی گیری اثر بخش در پروسه تشخیص و اخذ
۲-۲۲-۷ اخلاق در مالیات
۲-۲۳ اعتماد عمومیو تکمین مالیاتی
۲-۲۴ ناکارآمدی نسبی نظام مالیاتی در ایران
۲-۲۵ مؤدیان مالیاتی
۲-۲۶ تئوری حاکم بر نظام مالیاتی
۲-۲۷ پایه‌های فرار مالیاتی
۲-۲۸ عوامل موثر در عدم پیشرفت در مبارزه با فرار مالیاتی
• عدم توانایی عملی و مهارتی برخی از مامورین مالیاتی در ممیزی و حسابرسی
• حساب سازی و کتمان درآمدی برخی از مؤدیان مالیاتی
• تشخیص علی الرأس مالیات
• اطلاعات مالی و پدیده پولشویی
• وجود فساد در میان ماموران مالیات
۲-۲۹ نقش دادههای مالی در فرار مالیاتی
۲-۳۱ تغییر نگرش به اظهار نامه
۲-۳۲ نقش محاسباتی مالیات در اظهار نامه

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش شناسی تحقیق و آزمون آماری اصلی
۳-۲-۱ قدم اول
۳-۲-۲ نوع تحقیق
۳-۲-۳ متغیر‌های تحقیق
۳-۲-۳-۱ متغیر‌های مستقل
۳-۲-۳-۲ متغیر وابسته
۳-۲-۳-۳ متغیر‌های کنترلی
۳-۳ نرخ تورم
۳-۴ جامعه آماری و نمونه
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات
۳-۶ روش تجزیه تحلیل داده ها
۳-۷ فرضیه‌های تحقیق
۳-۷-۱ فرضیه اصلی تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مالیات بر ارزش افزوده
۴-۲ گام اول
۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
۴-۴ یافته های تحقیق

فصل پنجم: نظرات و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه:
۵-۲ جایگاه وصولی مالیات در اقتصاد کشور
۵-۳ بررسی فرضیه اول 
۵-۴ بررسی فرضیه دوم
۵-۵ پیشنهادات
۵-۵-۱ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
۵-۶ محدودیت‌ها:
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

فهرست جداول :
جدول ۱ حداقل موارد تعارض قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری

جدول ۲ متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منتخب طی دوره (۲۰۰۶- ۱۹۹۸)
جدول ۳ لیست شرکت‌های جامعه نمونه
جدول ۴ آمار وصولی مالیات برای سالهایی که مالیات بر ارزش افزوده اجبار شده
جدول ۵ نمودار مبلغ وصول مالیات در سالهای ۸۳ الی ۹۱
جدول ۶ نمودار تورم در ایران
جدول ۷ ترکیب نمودار تورم و وصول مالیات در سالهای اخیر
جدول ۸ آمار های توصیفی داده های تحقیق
جدول ۹ مقایسه میانگین مالیاتی در سالهای ۸۷ تا ۸۹ بیشتر از ۸۴تا ۸۷
جدول ۱۰ مقایسه میانگین مالیاتی در سالهای ۸۷ تا ۸۹ و ۸۴ تا ۸۷
جدول ۱۱ همبستگی اسپیرمن برای مالیات کلی
جدول ۲۴ همبستگی اسپیر من به تفکیک سال

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید