توضیحات محصول

گزارش ماهانه

گزارش ماه اول :
انجام دادن  یک سری از کارهای اولیه ساختمان در دو ساختمان تخریب ساختمانهای موجود” تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی ” نقاط نشانه و مبدا ” پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار” ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه ادامه خاکبرداری و گودبرداری ” تحویل و کنترل مصالح ” اجرای شالوده یا پی

گزارش ماه دوم :
آماده سازی محل بتن ریزی پی ” اتصال صفحه ستون به پی” اجرای اسکلت ساختمان ” انواع سقفها ” انواع عایق کاری ” کارهای دیگر ساختمان از قبیل: نحوه ساخت ملات ماسه سیمان ” شاقول کردن ” ریسمانی کردن کار ” زنجاب کردن آجر ” دوغاب ریزی ” بند کشی ” اندود کاری  و ….  

گزارش هفتگی

هفته  اول :
۱-               تخریب ساختمانهای موجود
۲-               تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی
۳-               نقاط نشانه و مبدا
۴-               پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار
۵-               ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه

هفته  دوم :
     ادامه خاکبرداری و گودبرداری
     تحویل و کنترل مصالح ماننده:
۱-   انواع پروفیلهای ساختمانی
۲-  حمل و انبار کردن سیمان
۳-  انواع مواد افزودنی به بتن
۴-  سایر موارد

هفته  سوم : 
اجرای شالوده یا پی

هفته چهارم :
ادامه  شالوده یا پی
شبکه میلگرد تحتانی و فوقانی پی نواری
شناژ

هفته  پنجم :
آماده سازی محل بتن ریزی پی

هفته  ششم :
اتصال صفحه ستون به پی
اجرای اسکلت ساختمان

 هفته  هفتم :
انواع سقفها

 هفته  هشتم :
انواع عایق کاری
کارهای دیگر ساختمان

مقدمه
ناتوانی بشر از او موجودی ساخت واو را در عرصه پهناور پیشرفت و تکنولوژی اینگونه موفق ساخت . آری این نیاز بود که ما را بی نیاز کرد .لذا بر خود لازم می بینم که قبل از هر چیز و هر کس، از یکتا خالق هستی تشکر نمایم.خدا را شاکرم که به من نعمت ناتوانی داد، نعمت نیاز داد. خدا را شاکرم بخاطر همه چیز.اکنون پس از گذشت قرنها از خلقت بشر وقت ما هم فرا رسید، زمانی که باید آغاز کنیم، باید با اقتدار و امید و توکل راهی بس بلند را طی کنیم، مسیری پر تلا طم و در عین حال زیبا .فرصتی رسید که ما نیز خدمتی کوچک به نسل بشر که وظیفه اصلی و مأموریت الهی ماست بعمل رسانیم.امیدواریم که در این راه پیروز و سربلند باشیم .ساختمان یعنی محل آسایش، محل کار، محل کسب علم ……ودر این بین ساخت و ساز وظیفه مهندس عمران می باشد ، ساخت و سازی که همواره باید توأم با احساس مسئولیت و وجدان کاری باشد .مسلم است که ساخت یک سازه باید با برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه دقیق همراه باشد.احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنارابرعهده دارند؛ محوراصلی مسئولیت عبارت است از:
ایمنی  زیبائی   اقتصاد
با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران ساخته می شود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.بعد از طراحی و محاسبات فنی باید محل ساختمان مشخص شود و کارهای آماده سازی و پیاده کردن نقشه را در آن آغاز کرد که این عملیات به صورت زیر دسته بندی می شود:
۱- پاک سازی محل ساختمان
۲- پیاده کردن نقشه ساختمان
۳- استقرار یک سطح مبنا
  منظور از پاک سازی محل ساختمان، بازدید زمین و ریشه کنی است. قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف بررسی شده و پستی و بلندی بنا معلوم گشته و همچنین محل چاه های فاضلاب و قناتها و چاه های آب قدیمی تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص گردد و سپس نسبت به ریشه کنی گیاهان اقدام شود و بالاخره شکل هندسی زمین تعیین گردد .منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه از کاغذ به زمین به طوری که محل دقیق ستونها و پی ها و دیوارها و عرض پی ها روی زمین مشخص باشد که با ریختن گچ خطوط اصلی ساختمان تعیین می گردد. توصیه  می شود در موقع پیاده کردن نقشه برای جلوگیری از جمع شدن خطاها اندازه ها را از یک نقطه اصلی که آن را مبداء می گوییم حساب نمود و روی زمین منتقل کنیم قبل از اقدام به گود برداری باید حتما اندازه های نقشه پیاده شده کنترل شود برای این کار می توان دو قطر اتاق را اندازه گیری کنیم چنانچه مساوی باشد آن اتاق گونیا می باشد که به این کار اصطلاحا چپ و راست می گویند.معمولا زمین های ساختمانی مسطح به ندرت یافت می شود بنابراین قبل از شروع هر کار ساختمانی باید محل ساختمان را مسطح نمود که این کار با خاک برداری و خاک ریزی انجام می شود .

ساختمان سازی

فهرست مطالب :

گزارش ماهانه
گزارش هفتگی
مقدمه
آماده کردن کارگاه
خاکبرداری و گودبرداری
اجرای سازه نگهبان
پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات خاکی
پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات پی کنی و گودبرداری
مختصری در مورد ساختمانهای بتنی و فلزی
کلیاتی در مورد سیمان
انواع سیمان پرتلند
سیمان سفید و رنگی
نگهداری ، حمل و انبار کردن سیمان
کلیاتی در مورد بتن استفاده شده در پروژه
رده بتن
انواع مواد افزودنی به بتن
انواع پروفیلهای ساختمانی
شالوده یا پی
انواع شالوده یا پی
پی نواری
نکته اجرایی مهم
قالب بندی پی
آجرهای فشاری
پیوند کله راسته (فلامندی)
بتن مگر (نظافت، لاغر و..)
شبکه میلگرد تحتانی و فوقانی پی نواری
شناژ
طراحی شناژهای افقی بر اساس آبا
ریشه انتظار
درز انقطاع
آماده سازی محل بتن ریزی
نحوه ریختن بتن پی
کامیونهای مخلوط کن (Truck Mixers)
پمپ های بتن
متراکم کردن بتن
طریقه اتصال صفحه ستون به پی
طریقه اتصال ستون به صفحه زیر ستون
آرماتورهای ثابت کننده ستون
میله مهارها
وصله ستونها
انواع اتصالات تیر به ستون
انواع اتصالات ستون به ستون
تیرهای بتنی
انواع سقفها
اجرای سقف تیرچه بلوک
تیرچه ها
میلگرد ممان منفی
کلاف عرضی
قلاب اتصال
عایق کاری
نکات اساسی درهنگام اجرای عایق کاری
عایقکاری پی
عایق کاری دیوار
عایق کاری کف
ملات ماسه سیمان
مطالب مهم در هنگام اجرای دیوار
۱-شاقول کر دن
۲- ریسمانی کردن کار
۳- وانبند کردن ریسمان
– زنجاب کردن آجر
۵- بندهای افقی و قائم
۶- لغاز
۷- تیشه داری
۸- آب ساب
۹- دوغاب ریزی
۱۰- بند کشی
شمشه گیری
اندود کاری
نحوه اجرای لوله کشی برق
بتن ریزی راه پله ها
نصب پروفیل های محل آسانسور
اشتباهات ساختمان و همچنین موارد اجرایی برخی قسمت ها که با آیین نامه تطابقی نداشت

دیدگاه‌ها

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید