توضیحات محصول

مقدمه:
استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI در سال ۱۳۸۳ توسط دکتر ناصر صادقی فرد بر اساس تجربیات ۲۵ ساله  ایشان تدوین شده و به سازمان ملی استاندارد ایران تحویل گردید. پس از پی گیری و بررسی های انجام شده , این استاندارد بر اساس مصوبه شماره ۴۳۴۹۵ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۶ هویت گذاری سازمان ملی استاندارد به تایید رسیده و در حضور بیش از ۴۰ نفر نمایندگان سازمان های مختلف تولیدی و بخش خصوصی و دولتی ;بررسی, تحلیل و اصلاح گردید تا در یکصد و ششمین کمیسیون , کمیته ملی استاندارد مدیریت مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۹ به تصویب رسیده و با کد ۱۳۰۰۰ ISIRI  به ثبت رسید.
استاندارد بر اساس نیاز های زیر ساختی و ضروری سازمان های ایران تدوین گردیده است و ضمن آنکه بیش از نیمی از محتوای آن مطالب کاملا جدیدی را مطرح مینماید, در عین حال محتوای کامل۹۰۰۱ ISO, 14001 ISO و۱۸۰۰۱  OHSAS, S  ۵و مدل EFQM را در بر میگیرد.
استاندارد پس از تصویب در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ طی مراسم رسمی سازمان ملی استاندارد ایران , با حضور وزیر محترم صنایع و ریاست محترم سازمان , مدیران و معاونین سازمان استاندارد و صنایع برگزار گردید, معرقی شده و حمایت سازمان استاندارد و صنایع از این استاندارد رسما اعلام شد.
استقرار این استاندارد در اولین شرکت ایرانی ( شرکت صنایع سیمان غرب) از ابان ۱۳۸۹ اغاز گردیده و نتایج بسیار مهمی برای این شرکت ایجاد نموده است.

دلایل و انگیزه های تدوین استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI:
۱ تصویب یک استاندارد ملی مبتنی بر واقعیت ها و زیر ساخت های ضروری
۲ ضرورت وجود یک استاندارد IMS کاربردی به عنوان زیر ساخت های تعالی
۳ طراحی ساختار سازمانی بر اساس شرایط واقعی فرآیند ها
۴ ادغام الزامات استانداردهای مدیریت با هدف , سادگی و کابردی بودن آن ها
۵ نیاز به یک ساختار سیستمی که در عین فرآگیر بودن بتواند زیر ساخت مناسبی برای سایر مدل ها باشد
۶ ضرورت توجه به زیر ساخت سازمان ها از بعد ساماندهی محیط کار
۷ طبقه بندی مجدد اطلاعات پراکنده در مدل های مختلف در غالب یک مدل فراگیر و زیر ساختی
۸ توجه به موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی در سازمان ها

برخی از ویژگی ها و مزایای استاندارد۱۳۰۰۰ ISIRI:
این استاندارد از ویژگی هایی برخوردار است که به شرح زیر ارائه شده است:
۱ اولین استاندارد مدیریتی تدوین شده در ایران و اولین استاندارد در سطح جهان که برای نگرش TQM تدوین شده است.
۲ حدود ۲۵ سال تجربه مولف و دبیر تدوین استاندارد در طی مسئولیت های اجرایی, سرپرستی , مشاوره , آموزش , تحقیق , ممیزی و ارزیابی که در سازمان های مختلف کسب شده در تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است.
۳ از ۱۴ استاندارد و مدل بین المللی برای تدوین نیمی از متن استاندارد استفاده شده است.
۴ در تدوین استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI از نماینده اغلب سازمان های دولتی و بخش خصوصی که خود دارای سابقه اجرای سیستم های مدیریت هستند بهره برداری شده است.
۵ استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI مکمل استاندارد های مدیریتی بین المللی است.
۶ در تدوین استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI حتی المقدور از واژگان پارسی اصیل استفاده شده است.
۷ ساختار متناسب با چرخه بهبود مستمر ( الزامات در ۴ عنوان اصلی گروه بندی شده است.)
۸ استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI سازمان ها را در ایجاد و حفظ و نگهداری زیر ساخت های سازمانی یاری میدهد.
۹ اجرای استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI علاوه بر استقرار سیستم های مدیریت و زیر ساخت های مناسب در سازمان, محیط زیبا و شادمان را به ارمغان خواهد آورد.
۱۰ اجرای استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI زیر ساخت های مورد نیاز برای حضور سازمان ها در فرآیند جایزه های ملی و مدل تعالی MEFQ فراهم مینماید.
۱۱ اجرای استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI نتیجه تلفیقی بسیار دقیق از تجربه سازمان های ایرانی و نیاز های استاندارد بومی با استاندارد های بین المللی می باشد.
۱۲ اجرای استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI ساز مان ها را آماده حضور در عرصه های رقابت بین المللی می نماید.
۱۳ در استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI بر نقش مسئولین سازمان به عنوان رهبران داخل سازمانی تاکید و الزام شده است.
۱۴ استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI بر ضرورت توجه به طراحی و احداث ساختمان ها و محوطه سازی توجه نموده است.
۱۵ توجه به نکاتی ویژه و کاربردی که ارتباط ساختار ها را با یکدیگر برقرار میکند . ( ارتباط ساختار فرآیندها با ساختار سازمان)
۱۶ ترکیب و یکپارچگی اصول مهم در یک سازمان ( کیفیت , نظم , ساختار ایمنی , بهداشت , زیست محیطی و …)
۱۷ توجه ویژه به نقاط ضعف و اشکالات جهت فرهنگ سازی در ساز مان ها.
۱۸ توجه ویژه به شرایط محیطی در سازمان از ساختمان و محیط تا افراد( تابلو , لباس و…)
۱۹ رعایت مراحل و سلسله مراتب پیشرفت و توسعه سازمان ها ( بازرسی, ممیزی و ارزیابی)
۲۰ تعریف و تعیین تکلیف واژه ها و ارتباط آن ها با یکدیگر ( اصلاح , اقدام اصلاحی , اقدام پیشگیرانه)
۲۱ جهت گیری فعالیت ها در سازمان به صورت هدفمند( آموزش برای آگاهی , صلاحیت , فرهنگ)
۲۲ ساز مان هایی که۹۰۰۱ ISO, 14001 ISO و۱۸۰۰۱ OHSAS, S 5و مدل EFQM را اجرا کرده باشند حدود ۵۰% از محتوای استاندارد را می بایست اجرا کنند تا به دستاورد های لازم دست یابند.

فهرست مطالب:
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟
کلمه (ISO) از چه مشتق شده است؟
استانداردهای ایزو چگونه به جامعه سود می رسانند؟
تعریفی کلی از برخی واژه های استاندارد ایزو
درباره کارخانه سیمان سامان غرب
اقدامات بعدی در خصوص استاندارد۱۳۰۰۰ ISIRI
۱-تاریخچه تدوین و تصویب استاندارد ۱۳۰۰۰ چیست؟
۲-استاندارد با چه انگیزه هایی تدوین شده است؟
۳-آیا این گفته صحیح است که استاندارد ۱۳۰۰۰ فقط تلفیقی از استانداردهای موجود است؟
۴-چه ویژگی هایی در این استاندارد آن را به عنوان یک استاندارد متناسب با نیازهای بین المللی می نماید؟
۵-چه ویژگی هایی از این استاندارد آن را برای سازمان های ایرانی ضروری و مفید می نماید؟
۶-ارتباط این استاندارد با سایر استانداردها و مدل های تعالی سازمانی چیست و چه کمکی به آنها می کند؟
۷-ویژگی های این استاندارد نسبت به سایر استاندارد ها چیست؟
۹-ساختار دبیرخانه چیست؟
۱۰-برای نظارت و کنترل اقدامات افراد و شرکت ها در کاربری استاندارد و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از استاندارد چه تدبیری اتخاذ شده است؟
۱۱-آیا امکان همکاری با دبیرخانه وجود دارد؟
۱۲-آیا برای معرفی استاندارد و ترویج آن در سازمان ها نیز اقداماتی صورن می گیرد؟
۱۳-آیا همایش های ملی جهت معرفی استاندارد برگزار می شود؟
مصاحبه با جناب آقای دکتر ناصر صادقی فرد مولف و دبیر تدوین استاندارد ۱۳۰۰۰ ISIRI
دلایل و ضرورت تدوین استاندارد
ویژگی ها با توجه به نیاز های سازمان های ایرانی و بین المللی
حمایت های سازمان ملی استاندارد ایران
جهانی شدن استاندارد
مصاحبه با آقای مهندس سید محمد حسین کلانتر معتمدی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانی و مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
مصاحبه با آقای مهندس سعید امامی عضو هیئت مدیره ی انجمن مدیریت اجرایی ایران
مصاحبه با آقای دکتر بهادر کاظمی معاون بخش نظارت بر استاندارد های سازمان ملی استاندارد ایران
مصاحبه با آقای مهندس علی جلالی مدیر عامل شرکت گواهی دهنده DAS و عضو کمیته مرکزی دبیر خانه استاندار ۱۳۰۰۰ ISIRI
آشنایی با دکتر ناصر صادقی فرد
کتاب های تالیف و ترجمه شده توسط دکتر صادقی فرد
جداول تطبیقی الزامات استاندارد ۱۳۰۰۰ با سایر استاندارد ها و مدل ها
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه(Reliability)
روایی سنجی(Validity)
راهکار های پیشنهادی

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید