قانون تجارت قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ –… ادامه »

    2000 تومان – 2000 تومان